Informace o zpracování osobních údajů zákazníka

Vaše osobní údaje zpracováváme podle zásad GDPR . Osobní údaje, které nám při využívání našich služeb poskytnete, jsou požadovány a zpracovávány v listinné i elektronické podobě v míře nezbytně nutné pro plnění smluvního vztahu (zejména s ohledem na jednoznačnou identifikaci obou stran) a pro řešení situací, kterém mohou z tohoto vztahu vyplynout (reklamace, zákaznický servis), pro plnění našich právních povinností (zejména v účetní a daňové oblasti) a ke zpracování nezbytnému pro zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů a uplatnění právních nároků (soudní řízení, dopravní nehody, pojistné události). Osobní údaje jsou chráněny a zabezpečeny proti zneužití.

Rozsah zpracovávaných osobních dat:

  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • e-mail
  • telefonní číslo

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po celou dobu, po kterou, tak stanoví obecně závazné právní předpisy, včetně archivačních předpisů.

V případě, že nám poskytnete svůj e-mailový kontakt, pak jsme jej spolu s Vaším jménem a příjmením oprávněni užít pro budoucí vlastní marketingové účely (nabídku služeb).  V souladu s předpisy na ochranu osobních údajů je toto jednání naším tzv. oprávněným zájmem, poskytnutí Vašeho souhlasu není nutné, neboť Vaše práva jsou chráněna možností vznést námitku (viz níže).

Máte po nás právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, které o Vás zpracováváme (sdělení, které údaje zpracováváme, účely zpracování, komu jsou údaje zpřístupňovány, plánovanou dobu uložení, sdělení o rozsahu Vašich práv, příp. další skutečnosti), požadovat jejich opravu (pokud jsou nesprávné) a výmaz (pokud pominul důvod jejich zpracování), máte právo žádat omezení zpracování (např. je-li pochybnost o oprávněnosti zpracování). Můžete vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů.

Správce a zpracovatel Vašich osobních údajů:  Slemr Spedition s.r.o., náměstí Míru 122, 407 21 Česká Kamenice, IČ 22802819, zapsaný v OR Krajského soudu v Ústí nad Labem, vložka C 32523.

Kontakt na koordinátora zpracování Vašich osobních údajů:  info@slemrspedition.com

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

  • Poskytovatel software pro vedení účetnictví STORMWARE s.r.o., IČ: 25313142
  • Poskytovatel software pro vedení zakázek KSH-Data s.r.o., IČ: 25286030
  • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies. Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů. Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky).

Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.